Khai thác sản phẩm thông tin tín dụng PCB

Trang chủ Tin tức Thông báo Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu - Gói thầu : “Mua dịch vụ bảo dưỡng bảo trì hệ thống phần cứng HP”

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu - Gói thầu : “Mua dịch vụ bảo dưỡng bảo trì hệ thống phần cứng HP”

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu - Gói thầu : “Mua dịch vụ bảo dưỡng bảo trì hệ thống phần cứng HP”

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN DỤNG VIỆT NAM
VIETNAM CREDIT INFORMATION JOINT STOCK COMPANY


Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu : “Mua dịch vụ bảo dưỡng bảo trì hệ thống phần cứng HP”  thuộc Dự án: “Bảo dưỡng, bảo trì hệ thống CNTT“

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu.

Căn cứ Quyết định số 06/2016/QĐ-TGĐ ngày 25/7/2016 của Tổng giám đốc Công ty CP Thông tin tín dụng Việt Nam về việc Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu “Mua dịch vụ bảo dưỡng bảo trì hệ thống phần cứng HP” thuộc Dự án “Bảo dưỡng, bảo trì hệ thống CNTT”.

Công ty CP Thông tin tín dụng Việt Nam thông báo đến các nhà thầu tham gia đấu thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên như sau :

1. Đơn vị trúng thầu : Công ty CP thương mại kỹ thuật HDL.

Địa chỉ : Số 158 phố Bà Triệu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giá trúng thầu : 518.177.924đ (bằng chữ: năm trăm mười tám triệu, một trăm bảy mươi bảy nghìn, chín trăm hai mươi tư đồng./.)

Thời gian thực hiện : 30 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng.

Hình thức hợp đồng : Hợp đồng trọn gói.

2. Đề nghị đơn vị trúng thầu khi nhận được thông báo này, liên hệ với Chủ đầu tư để có kế hoạch thương thảo và ký kết hợp đồng. Thời gian từ ngày 26 đến 31/7/2016.

Công ty CP Thông tin tín dụng Việt Nam chân thành cảm ơn các nhà thầu đã tham gia dự thầu và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hợp tác của quý nhà thầu trong các gói thầu khác của chúng tôi.

               Trân trọng.

                                                                                                  Tổ trưởng tổ mua sắm gói thầu
                                                                                                      Giám đốc Công nghệ thông tin

                                                                                                              Thái Duy Hiển

                                                                                                                   (Đã ký)

Xem thêm tệp đính kèm bên dưới

Liên hệ

Liên hệ với PCB

Công ty CP thông tin tín dụng Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 1303B, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (+84) 24 3936 9558
         Gặp bộ phận DVKH: ext 1
         Gặp bộ phận CNTT: ext 2
Fax: (+84) 24 3939 3143
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khai thác sản phẩm thông tin tín dụng PCB

Hỗ trợ trực tuyến

CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

.