Tuyển dụng cán bộ vận hành hệ thống Thông tin tín dụng lõi

PCB tuyển dụng tháng 03-2018

Vị trí: Cán bộ Vận hành hệ thống Thông tin tín dụng lõi

Số lượng: 01 vị trí Làm việc tại Hà Nội.

Mô tả công việc:

- Vận hành và hỗ trợ

o   Đào tạo, hỗ trợ các tổ chức tham gia trong quá trình kết nối cung cấp dữ liệu, khai thác báo cáo và các sản phẩm giá trị gia tăng

o   Hỗ trợ ban Dịch vụ khách hàng trong quá trình xử lý các yêu cầu khiếu nại về hệ thống và dữ liệu

o   Xử lý các nghiệp vụ về thông tin tín dụng

- Thu thập và xử lý dữ liệu

o   Đinh kỳ tiếp nhận, kiểm tra và cập nhật dữ liệu từ các Tổ chức tham gia

o   Phối hợp với các Tổ chức tham gia để sửa lỗi dữ liệu 

Cơ hội cho các ứng viên:

- Mức lương tốt và linh hoạt cho cán bộ có năng lực;

- Nhân viên được chủ động trong việc xây dựng kế hoạch làm việc;

- Làm việc trong một môi trường năng động, linh hoạt, thường xuyên tiếp xúc với đối tác là người nước ngoài;

- Có cơ hội tham gia đào tạo trong và ngoài nước;

- Nhân viên có thể chủ động đề xuất kế hoạch tham gia đào tạo, nâng cao trình độ, phát triển năng lực bản thân. 

- Phúc lợi cho nhân viên ở mức cao : ăn trưa, khám sức khoẻ định kỳ, bảo hiểm sức khoẻ.

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT / Điện tử viễn thông / Toán tin / SP Tin / Hệ thống thông tin quản lý (hoặc các ngành liên quan)

- Có kiến thức về SQL, các công cụ báo cáo thống kê (PivotTable excel, Power BI…)

- Có khả năng giao tiếp cơ bản và đọc tốt tài liệu tiếng Anh 

- Khả năng tư duy logic tốt, khả năng làm việc nhóm và giao tiếp với khách hàng.

Ưu tiên:

- Có kinh nghiệm khai thác cơ sở dữ liệu, Corebanking ngân hàng

Hồ sơ xin gửi về email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.