Khai thác sản phẩm thông tin tín dụng PCB

Up

Tài liệu hướng dẫn

Tài liệu hướng dẫn

Danh sách cán bộ tham gia đào tạo Online

Danh sách cán bộ tham gia đào tạo Online.

Phiếu đánh giá đào tạo Online

Phiếu đánh giá đào tạo Online.

Video hướng dẫn Truy vấn hợp đồng mới

Hướng dẫn Truy vấn hợp đồng mới.

Video hướng dẫn Truy vấn hợp đồng đang tồn tại

Hướng dẫn Truy vấn hợp đồng đang tồn tại.

Video hướng dẫn Truy vấn thông tin khách hàng

Hướng dẫn Truy vấn thông tin khách hàng.

Video hướng dẫn Cập nhật hợp đồng

Hướng dẫn Cập nhật hợp đồng.

Quy trình tạo lập và sử dụng mã truy cập
Giới thiệu Công ty Cổ phần Thông tin tín dụng Việt Nam (PCB)

Giới thiệu công ty, hỏi đáp về Trung tâm TTTD tư nhân.

Hướng dẫn sử dụng các chức năng kênh Website

Hướng dẫn các cán bộ quản lý TTTD, cán bộ tín dụng, cán bộ quan hệ khách hàng, ... tại các TCTD đã ký kết hợp đồng Cung cấp thông tin và Sản phẩm TTTD với PCB sử dụng các chức năng trực tuyến, khai thác các sản phẩm TTTD trên Website.

 
 

Liên hệ

Liên hệ với PCB

Công ty CP thông tin tín dụng Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 1303B, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (+84) 24 3936 9558
         Gặp bộ phận DVKH: ext 1
         Gặp bộ phận CNTT: ext 2
Fax: (+84) 24 3939 3143
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khai thác sản phẩm thông tin tín dụng PCB

Hỗ trợ trực tuyến

CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

.