Khai thác sản phẩm thông tin tín dụng PCB

Trang chủ Tài liệu Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo

Sử dụng dịch vụ trực tuyến

1. Ai có thể đăng ký sử dụng dịch vụ trực tuyến tại PCB?

Các cán bộ tín dụng, cán bộ quan hệ Khách hàngtại các TCTD đã kí kết Hợp đồng Cung cấp thông tin và Sản phẩm thông tin tín dụng với PCB.

...

Liên hệ

Liên hệ với PCB

Công ty CP thông tin tín dụng Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 1303B, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (+84) 24 3936 9558
         Gặp bộ phận DVKH: ext 1
         Gặp bộ phận CNTT: ext 2
Fax: (+84) 24 3939 3143
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khai thác sản phẩm thông tin tín dụng PCB

Hỗ trợ trực tuyến

CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

.